De ce se desfasoara concursul COMPER?
In contextul actual, Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, prin Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER, doreste afirmarea invatamantului romanesc in plan european prin cresterea calitatii activitatii didactice. De asemenea COMPER se axeaza pe evaluarea si ierarhizarea competentelor si performantelor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si privat, din mediul urban si rural (clasa pregatitoare si clasele I-VIII), la nivel de clasa, unitate scolara, judet si la nivel national.
 
Cine organizeaza concursul COMPER?
Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER este organizat de catre Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45. In organizarea acestui concurs, Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 are ca parteneri urmatoarele institutii: Ministerul Educatiei Nationale, Inspectoratele Scolare Judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, unitati scolare din mediul urban si rural, din invatamantul de stat si privat, universitati, organizatii non-guvernamentale din Romania si din alte tari, Editura Cartea Romaneasca Educational.
 
Care sunt obiectivele concursului COMPER?
- dezvoltarea competentei-cheie de a invata sa inveti;
- dezvoltarea componentei cognitive si pragmatice a invatarii;
- dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate si intercomunicare;
- dezvoltarea capacitatii de evaluare, autoevaluare si coevaluare in competitie;
- dezvoltarea personala a talentelor, imaginatiei si creativitatii;
- evaluarea competentelor si performantelor generale si specifice la nivelul disciplinei scolare, interdisciplinar si transdisciplinar;
- stimularea “triunghiului de aur” parinte-copil-dascal;
- valorificarea exemplelor de buna practica (articole, referate, carti si lucrari stiintifice, jocuri, materiale didactice, softuri educationale) care sa reflecte relatia traditional-modern in didactica;
- educarea si instruirea unor copii sanatosi fizic si mental (mens sana in corpore sano).
 
Cine poate participa la concursul scolar national de competenta si performanta COMPER?
Concursul se adreseaza atat elevilor de la clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul urban si rural si din alte tari in care se preda in limba romana, cat si tuturor cadrelor didactice din Invatamantul Preuniversitar.
 
Se percep taxe de inscriere si participare la concursul COMPER?
NU SE PERCEP TAXE DE INSCRIERE SI PARTICIPARE.
Finantarea concursului COMPER este realizata in totalitate de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, din bugetul destinat acestui concurs.
 
Cum pot sa ma inscriu la Concursul COMPER?
Inscrierea in concurs a elevilor se face de catre mentor - cadrul didactic care se implica in organizarea concursului, cu acordul parintilor/tutorilor si in baza Contractului de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza mentorul/mentorii si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45.
Pentru etapa I (la sfarsitul semestrului I) si etapa a II-a (la sfarsitul semestrului II) inscrierea se face intr-o perioada de timp comunicata de Organizator pe site-ul www.concursurilecomper.ro, la sectiunea Stiri Comper.
Elevii inscrisi la Etapa I sunt inscrisi automat si la Etapa a II-a. Pentru Etapa a II-a vor fi inregistrati numai elevii care participa pentru prima data la concurs (nu au participat si la Etapa I).
Pentru etapa nationala inscrierea in concurs se face in mod automat de catre Organizator si va fi comunicata participantilor odata cu afisarea rezultatelor de la etapa a II-a. La aceasta etapa nationala concureaza primii 500 de elevi ierarhizati in functie de punctajele cumulate obtinute la pasii anteriori, pentru fiecare clasa de studiu si pentru fiecare disciplina de concurs.
 
Ce este acela un mentor?
Se numeste mentor cadrul didactic care se implica in desfasurarea concursului COMPER. Mai multe detalii legate de mentor si de atributiile acestuia gasiti in REGULAMENTUL CONCURSULUI.
 
Care sunt conditiile prin care ma pot inscrie si participa la Concursul COMPER?
Singura conditie de participare la Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER este aceea ca participantul la concurs sa aiba asupra sa, in momentul desfasurarii probei, grila de concurs pe care va trebui sa marcheze raspunsurile corecte, grila pe care mentorul o va descarca si imprima de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
Mentorul va expedia on-line, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii etapei de concurs, semnat si stampilat de directorul unitatii de invatamant si reprezentantul comitetului de parinti, Contractul de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45.
Contractul de Parteneriat, semnat si stampilat de catre Organizator, va fi descarcat de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
Contractul de Parteneriat, semnat si stampilat de directorul unitatii de invatamant si reprezentantul comitetului de parinti, va fi scanat si incarcat (upload-at) in format doc/docx/pdf/jpg/odt/bmp/png/tiff pe site-ul www.concursurilecomper.ro in secțiunea CONTUL MEU –> SCOLI si va putea fi vizualizat de catre toți mentorii din aceeasi unitate scolara.
Pentru aceeasi unitate de invatamant, chiar daca sunt mai multi mentori, se incheie un singur Contract de Parteneriat.
Neexpedierea Contractului de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza mentorul/mentorii si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, in termenul prevazut de Regulament, exclude participarea la concurs.
 
Ce este codul C.I.C.?
La inscrierea on-line Mentorul va primi din partea Organizatorului un numar de cod, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atat pentru el personal cat si pentru fiecare elev inscris in concurs.
 
Cum aflam subiectele de concurs propriu-zise?
Subiectele de concurs propriu-zise (cate unul pentru fiecare disciplina de concurs) vor fi postate pentru descarcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro in seara dinaintea concursului la ora 20 si ele pot fi vizualizate si descarcate numai de catre mentor. Mentorul are obligatia sa faca cunoscut subiectul de concurs la ora fixata pentru concurs. Subiectele vor deveni publice (prin afisare pe site) numai dupa sustinerea etapei de concurs.
 
La ce discipline se sustine concursul COMPER?
In anul scolar 2017-2018, pentru clasa pregatitoare si clasele I-VIII, Concursul COMPER se va sustine la doua discipline:
Limba si literatura romana din aria curriculara Limba si comunicare - ComPer-Comunicare in limba romana;
Matematica din aria curriculara Matematica si stiinte - ComPer-Matematica.
 
Unde se desfasoara Concursul COMPER?
Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER se desfasoara in unitatile scolare la nivel de clasa sau grupuri de clase.
 
Cum se desfasoara Concursul COMPER propriu-zis?
Etapele competitionale propriu-zise constau in:
·       Etapa I, de evaluare sumativa stadiala (pentru fiecare an de studiu si disciplina de concurs): desfasurata la sfarsitul semestrului I, in sistem clasic, la nivel local, in cadrul clasei (etapa semestriala I), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibila pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
·       Etapa a II-a, de evaluare sumativa finala (pentru fiecare an de studiu si disciplina de concurs): desfasurata la sfarsitul semestrului II, in sistem clasic, la nivel local, in cadrul clasei (etapa semestriala II), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibila pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
·       Etapa nationala, TIP OLIMPIADA , de evaluare la nivel national, in sistem scris: desfasurata la sfarsitul anului scolar, dupa finalizarea etapei a II-a. (DOAR PENTRU CLASELE I-VIII !)
 
Care este timpul de lucru alocat probei de concurs?
Pentru Etapa I si Etapa a II-a: clasa pregatitoare: 50 de minute, clasele I-VIII: 90 de minute. Pentru Etapa Nationala (desfasurata in sistem scris): 120 de minute.
 
Cate intrebari va contine subiectul de concurs?
Concursul propune elevilor clasei pregatitoare completarea unei fise de activitati integrate (inter- si transdisciplinare), cu 9 itemi formulati in asa fel incat sa corespunda din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregatitoare, precum si nivelului de programa corespunzator fiecarui semestru. Fisele de concurs sunt color, cu un design placut, ilustratii semnificative si vizibile, cu indicatii clare pentru raspuns, astfel incat ajutorul mentorului va fi minimal.
Pentru elevii claselor I-VIII:
Subiectele de concurs vor contine un numar de 18 de intrebari.
Continutul acestor teste va fi structurat pe doua nivele de invatare diferentiata si progresiva: STANDARD (16 intrebari) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevazute de programele scolare si EXCELENTA (2 intrebari) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor scolare, atat pentru sectiunea COMPER-MATEMATICA, cat si pentru sectiunea COMPER-LIMBA SI LITERATURA ROMANA.
 
Cum se evalueaza rezultatele la etapele semestriale si la etapa nationala?
Evaluarea rezultatelor elevilor (la Etapele competitionale I si II, precum si la Etapa nationala) se va face in a doua zi dupa concurs de catre o Comisie de Evaluare formata din mentor, un coleg de catedra, directorul /directorul adjunct al unitatii de invatamant si un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare). 
Rezultatele obtinute in urma evaluarii vor fi comunicate fiecarui elev in parte si totodata i se va inmana fiecarui elev participant fisa de concurs individuala pe care acesta o va prezenta parintilor/tutorilor. Rezultatele vor fi afisate la avizierul scolii.
Eventualele contestatii se vor rezolva in cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat corectarea grilelor de raspunsuri, in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectele de concurs si grila de raspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
 
DE RETINUT !
Dupa incheierea etapei de concurs, fiecare mentor va intra pe site-ul concursului www.concursurilecomper.ro  in contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, accesand pagina Adaugare punctaje elevi corespunzatoare concursului sustinut, ediției si etapei curente.
Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor de la clasa pregatitoare in termen de maxim 10 zile de la data desfasurarii concursului. Rezultatele elevilor se vor afisa pe site-ul concursului pe masura introducerii rezultatelor de catre mentori si vor putea fi vizualizate in pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului.
  revista invatamantului preuniversitar   revista ComputerMath   revista Q-edu   parteneri